Pravý panel »

Oranžové pole

Zelené pole

VÝHODNÉ DISPOZICE BYTŮ

NADSTANDARDNÍ PROVEDENÍ

PŘÍZEMÍ S PŘEDZAHRÁDKAMI

MODERNÍ ARCHITEKTURA

SNADNÉ FINANCOVÁNÍ

PRAKTICKÉ DISPOZICE

VELKORYSÉ BALKÓNY

PLOVOUCÍ PODLAHY

MODERNÍ VÝTAHY

POCTIVĚ ZDĚNO!Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Bonusy a akce :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení :: Mapa stránek


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. Informace o zpracování osobních údajů.