Aktuality »

«« Aktuality

20.07.2007 - Dokončení HRUBÉ STAVBY DE

Vážení klienti,

Dne 20.7. 2007 byla oficielně dokončena hrubá stavba bytové výstavby v sekcích D, E1, E2 ,E3. V současné době již také není možné požadovat změny standardů, ani řešit jakékoliv klientské změny. Byty které do toho termínu nezažádali o klientskou změnu budou provedeny ve standardním vybavení. Pro klienty, kteří mají povinnost zaplatit další splátku ceny bytu, dle bodu 2 platebního kalendáře, jsme připravili fakturu, kterou Vám zašleme doporučeně poštou. V  případě, že máte zájem o její zaslání formou emailu, prosím informujte nás na adresu:  josef.krizenecky@general.cz. V případě, že vám faktura nebude doručena nejpozději do 5.8. 2007 informujte nás také na výše uvedenou adresu.


Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Bonusy a akce :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení :: Mapa stránek


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. Informace o zpracování osobních údajů.