Aktuality »

«« Aktuality

15.12.2006 - STAVBA ZAHÁJENA

Byla zahájena výstavby budovy DE. Jako službu pro klienty, kteří by chtěli sledovavat postup výstavby prostřednictvím webových stránek jsme nově otevřeli v sekci "Projekt" položku "Stav projektu". Zde budou s minimálním zpožděním zveřejňovány fotografie dokomunetující průběh prací.


Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Bonusy a akce :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení :: Mapa stránek


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. Informace o zpracování osobních údajů.