Aktuality »

«« Aktuality

11.12.2006 - PRODEJ ÚSPĚŠNĚ ZAHÁJEN

Byl spuštěn oficiální prodej nových bytů v našem projektu. Vzhledem k velkému zájmu jsme zahájili jednání s ŽB a.s. o usnadnění přístupu našich klientů k hypotéčnímu financování. O výsledcích Vás budeme v prvních lednových týdnech podrobně informovat.Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Bonusy a akce :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení :: Mapa stránek


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. Informace o zpracování osobních údajů.