Aktuality »

«« Aktuality

OBJEKT-G INFORMACE O STAVBĚ


Vážení klienti,

rádi bychom vás informovali, že dne 29.7.2020 byl vydán potřebný kolaudační souhlas pro infrastrukturu související s objektem. Kolaudační souhlasy pro infrastrukturu související s objektem jsou společně s fyzickou dostavbou samotného bytového objektu podmínkou následné kolaudace bytového domu G. Tímto byla tedy dokončena výstavba bytového domu G ve smyslu smluv budoucích kupních. O obdržení kolaudačního souhlasu na samotný bytový objekt Vás budeme následně informovat.

V Praze dne 31.7. 2020


Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. E-mailový kontakt na tomto webu byty@bydlenivhostivari.cz není autorizovaným firemním kontaktem, slouží pro nabídku jednotek více společností! Pro komunikaci s jednotlivými společnostmi použijte kontakty a postup uvedený ve smlouvách.Informace o zpracování osobních údajů.