Aktuality »

«« Aktuality

OBJEKT F - KOLAUDAČNÍ SOUHLAS OBDRŽEN


Vážení klienti,

Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali, že jsme dne 27.5. 2019 obdrželi kolaudační souhlas pro objekt F.

Nyní připravujeme v souladu s ustanoveními smlouvy o smlouvě budoucí kupní výzvy k úhradě doplatku na kupní cenu, které budou pravděpodobně distribuovány v příštím a přespříštím týdnu.

Na úspěšnou kolaudaci objektu navazuje proces přidělení čísla popisného, které společně s kolaudačním souhlasem bude sloužit jako podklad pro návrh na zápis jednotek v režimu dokončených jednotek, což společně se zápisem potřebných služebností umožní připravit konkrétní návrhy kupních (a v případě hypotéčního financování i zástavních) smluv pro příslušné jednotky.

Dále Vás v této souvislosti prosíme o sdělení/domluvu termínu, kdy můžete/me uskutečnit prohlídku před podpisem kupní smlouvy (tzv. „předpřejímku“), abychom Vás mohli co nejdříve zařadit do plánovaného harmonogramu předpřejímek.

O dalším postupu Vás budeme informovat.

S pozdravem,

Josef Kříženecký

tel.:737 21 11 21
e-mail: newhome@century21.cz


Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Bonusy a akce :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení :: Mapa stránek


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. Informace o zpracování osobních údajů.