Aktuality »

«« Aktuality

OBJEKT F - DOKONČENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK

Vážení klienti,

Dne 28.11. 2018 byly dokončeny vnitřní omítky stavby, objektu pracovního označení "F".
Pro klienty, kteří mají povinnost zaplatit další splátku ceny bytu, dle bodu 4 platebního kalendáře, jsme připravili výzvu k platbě, kterou Vám zasíláme poštou, součaně ji zašleme také elektronicky. V případě, že vám výzva nebude doručena nejpozději do 15.12. 2018 informujte nás na níže uvedený email.

S pozdravem

Josef Kříženecký
josef.krizenecky@century21.cz


Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Bonusy a akce :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení :: Mapa stránek


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. Informace o zpracování osobních údajů.