Home »

«« Home

04.01.2007 - VELKÝ ZÁJEM ZAHLTIL SERVER - pozor aktualizace režimu REZERVACÍ

Vážení klienti,

Velmi nás těší obrovský zájem o byty v projektu bytového a obchodního komplexu Hostivař. Za ani ne měsíc po spuštění našeho serveru jsme úspěšně uzavřeli již 26 ZÁVAZNÝCH rezervací na bytové jednotky, což představuje prodeje v objemu takřka 30% nabídky první etapy!

Současně jsme se snažili poskytnout před podpisem rezervační smlouvy co nejdelší čas na zvážení tak závažného a zodpovědného rozhodnutí, jakým nepochybně pořízení nového bydlení je. Vzhledem k obrovskému zájmu však dochází k nezávazným blokacím bytů ve větším objemu než jsme předpokládali, což vede k tomu, že nově příchozí zájemci mají k dispozici menší výběr bytů, než by odpovídalo skutečnosti.

V zájmu rovného přístupu proto od druhého lednového týdne změníme rezervační podmínky tak, že NEBUDE NADÁLE MOŽNÉ PROVÉST NEZÁVAZNOU BLOKACI BYTU. Byt bude blokován vždy až po podpisu závazné rezervační smlouvy, kterou je možné v případě vážného zájmu uzavřít osobně v naší kanceláři. Pokud nedojde ve sjednané lhůtě k složení minimální zálohy ve výši 50 tis. kč, bude u bytu opět obnoven status "volný".

Od tohoto kroku si slibujeme zvýšenou nabídku neblokovaných bytů na našem webu, což Vám umožní vybrat byt, který bude pro Vaši konkrétní situaci optimální. Věříme, že tento postup přivítáte a těšíme se na setkání s Vámi v naší prodejní kanceláři.

Při této příležitosti byly, tak jak bylo předem avizováno, mírně upraveny ceny bytů a to s platností od 9.1.2007. Pro klienty, kteří mají podepsány platné rezervační smlouvy dle prvotního ceníku, zůstávají přirozeně platit ceny dle uzavřené smlouvy.  Další úprava cen se předpokládá při překročení objemu prodaných bytů nad 60%. Ti, kteří projeví zájem mezi prvními mají tak nejenom větší výběr, ale i příznivější cenu, která je ve srovnatelné kategorii, kvalitě a místě takřka bezkonkurenční.

 Home :: Lokalita :: Projekt :: Byty :: Bonusy a akce :: Financování :: Kontakty :: Galerie :: Ke stažení :: Mapa stránek


Tyto webové stránky představují nezávazné marketingové informace obecné povahy. Veškeré údaje a vyobrazení jsou pouze ilustrační, nejsou závazné, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy a nelze se jich dovolávat, přičemž si společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s.r.o. vyhrazuje právo jejich změny. Smlouva s jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém rozsahu a podepsaly ji na téže listině. E-mailový kontakt na tomto webu byty@bydlenivhostivari.cz není autorizovaným firemním kontaktem, slouží pro nabídku jednotek více společností! Pro komunikaci s jednotlivými společnostmi použijte kontakty a postup uvedený ve smlouvách.Informace o zpracování osobních údajů.